Energibesparelser ved montering af isoleringskabinetter

FORDELE VED ISOLERINGSKAPPER
 

Anvendelsen af en isoleringskappe har flere fordele:

  • Lavere driftsomkostninger  
  • Lavere energiforbrug  
  • Mindre CO2-udslip

 

BEREGNING AF BESPARELSE
 

Besparelsen ved monteringen af en isoleringskappe kan beregnes ved hjælp af nedenstående formel:

 

K x T x O = BESPARELSE

K = Jeres KWh-pris

T = Aflæses på grafen ud fra temperaturdifferencen

O = Størrelsen på pladevarmevekslerens overflade

 

Eksempel på udregning af energibesparelse
 

Energipris  (K) 0.75 DKK/KWh 
(Den pris I betaler for energien)
Energibesparelsen  (T) 4200 KWh/år/m2
Varmevekslerens overflade  (O) 2.3 m2  ( 2x(HxB+HxL+BxL) )
Gns. overfladetemperatur på pladevarmeveksleren 70°C  (90 - 60, 80 - 50)
Rumtemperaturen 20°C
Middel differenstemperatur 50°C


Besparelsen i dette eksempel: 0,75 x 4200 x 2,3 = 7.245 DKK/år
   

Energibesparelser _isoleringskabintter _skema