Persondatapolitik


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger er:

Staermose Industry A/S

Aahavevej 13

DK-8300 Odder

CVR 12 62 98 85

Tlf: +45 86 56 02 00

Indsamling af personoplysninger

Hos Staermose Industry A/S tager vi persondataforordningen seriøst, ligesom al anden lovgivning. Som kontaktperson hos Staermose Industry A/S skal du vide, at vi behandler persondata om dig, med hvilke formål vi behandler dem samt dine rettigheder som registreret kontaktperson hos os. Det er vigtigt for os, at du som kontaktperson ved, at vi arbejder professionelt og fortroligt med dine oplysninger.

Formål og behandling

De persondata vi indsamler og gemmer om dig, omfatter udelukkende almindelige persondata, som fx dit navn, arbejdsmail og arbejdstelefon. Yderligere for enkeltmandvirksomheder omfattes også virksomhedens navn, adresse og cvr-nummer. Vi opbevarer og bruger disse informationer, for at vi er i stand til at opretholde et godt samarbejde med dig som kunde/samarbejdspartner, for at kunne fremsende tilbud, samt for at kunne fremsende en faktura for vores ydelser.

Vi behandler dataene internt på kontoret, dog kan der i enkelte tilfælde ske en overførsel af persondata fra Staermose Industry A/S til vores leverandører, for at de kan levere varer direkte til jeres virksomhed med dig som reference. Derudover vil du, hvis det er relevant, kunne fremgå som reference på fakturaen fra Staermose Industry A/S.

Ingen personoplysninger sælges til andre/3.part

Når du bruger vores hjemmeside, benyttes cookies med det formål af kunne lave målrettet annoncering samt trafikmåling. Læs mere på vores cookiepolitik.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler 6, stk 1, litra b,c og f.

Opbevaring af personoplysninger

Oplysninger til udarbejdelse af faktura/relateret til køb, opbevares minimum 5 år jf. bogføringsloven.

Sikkerhed

Hos Staermose Industry bestræber vi os på, til enhver tid at skabe et sikkert digitalt miljø. Der er vedtaget tekniske – og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændeligt eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Dette betyder bl.a. at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, videoovervågning, adgangskoder og kryptering samt løbende backup af data. Alle administrative medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Rettigheder

Som registreret person hos Staermose Industry A/S har du følgende rettigheder:

  • Ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger om dig
  • Ret til løbende at få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles
  • Ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen
  • Ret til at få slettet data
  • Ret til at gøre indsigelse over at dine oplysninger behandles og videregives
  • Ret til at kunne få udleveret dine data
  • Ret til at klage til  Datatilsynet

Ovenstående rettigheder håndteres ved henvendelse til office@staermoseindustry.com

Ændring

Vi forbeholder os retten til, når som helst at ændre persondatapolitikken og opfordrer dig til, løbende at kontrollere oplysningerne på hjemmesiden, hvor seneste opdaterede version, vil være at finde.

Opdateret Juli 2023