ESG står for Environment, Social og Governance

Det dækker over arbejdet med bæredygtighed indenfor både

det miljømæssige, menneskelige og ledelsesmæssige felt.

Vores arbejde med bæredygtighed og ESG

Lovgivningen indenfor ESG er i stor udvikling i disse år, og allerede nu står store børsnoterede virksomheder overfor at skulle rapportere på lovgivningsrammen CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).


Selvom vi i Staermose Industry ikke skal rapportere på vores bæredygtighedsarbejde endnu, vil vi gerne være på forkant og gå forrest i den grønne omstilling. Derfor arbejder vi allerede nu på at forbedre vores måde at drive virksomhed på, hvor bæredygtighed bliver en integreret del af vores forretning.

Vi har i de seneste tre år haft bæredygtighed som et fokus i vores strategi. Vi har meget at bidrage med på dette område, og vi vil gerne være med til at skabe en bedre fremtid for alle. 

Vores arbejde med bæredygtighed har flere fokuspunkter - læs mere om dem her.

  • Praktiske tiltag
  • Strategiske tiltag
  • Sociale tiltag
  • Det er vigtigt for os at skabe bæredygtige løsninger i produktionen i Staermose Industry. Derfor har vi indført flere konkrete tiltag, som sikrer en mere energieffektiv produktion, hvor flest mulige ressourcer genanvendes. Derfor har vi bl.a. opført et stort solcelleanlæg i 2024

  • Vi fortæller via denne side om vores arbejde med grøn omstilling, udarbejder CO2-regnskaber og holder os opdaterede på den nyeste viden. I 2024 udgiver vi desuden vores første bæredygtighedsrapport for regnskabsåret 2023.

  • Det er vigtigt at vores medarbejdere har det godt, og at vi støtter lokalsamfundet og velgørende formål. Derfor udfører vi trivselsundersøgelser for vores medarbejdere, og understøtter en god kultur på arbejdspladsen.

    Vi sponsorerer lokale foreninger og giver penge til velgørenhed.

Praktiske tiltag

Solcelleanlæg

I 2024 installerede vi et stort solcelleanlæg ovenpå vores produktionshal. Det betyder at vi i løbet af i år kan begynde at producere vedvarende energi til vores produktion og forarbejdning af stål. Det vil give en stor effekt i klimaregnskabet for 2024 og fremadrettet da en stor andel af energiforbruget i produktionen ikke vil have nogen direkte CO2-udledning.

Grønt stål

I samarbejde med vores leverandører har vi gjort det muligt at vælge ”grønt stål” med et lavere CO2-aftryk hos Staermose Industry A/S.

Det ”grønne” stål har et større indhold af genanvendt stål, anvender i højere grad vedvarende energi i produktionen, og forsøger i andre led af produktionen at minimere udledningen af CO2, fx i forbindelse med opvarmning, nedkøling og transport.

For rustfrit stål er det muligt at op til 100% af indholdet kan bestå af genanvendt stål. Også i klassisk rustfrit stål er en stor andel af stålet genanvendt, men for det CO2-reducerede stål er der som nævnt også tænkt på flere dele af processen, bl.a. energiforbrug i produktionen.

For sort stål er der flere udfordringer i at sænke CO2-udledningen, men mange virksomheder arbejder på løsninger og produkter, der gør det muligt at få et lavere CO2-aftryk end klassisk sort stål.

Lige nu har det ”grønne” stål en lidt højere pris end klassisk stål, men til gengæld er der en stor gevinst at hente, ved et lavere CO2-aftryk på klimaregnskabet.

FÅ MERE VIDEN OG INSPIRATION OM GRØNT STÅL

Traditionel produceret stål vs CO2-reduceret stål:

I traditionel stålproduktion mines først ressourcer op ad undergrunden, som bliver processeret til råmaterialer, designet og produceret, for så at nå ud til brugeren. Efter endt brug bliver det indsamlet og solgt til skrot, for at blive genanvendt i produktionen. En del af stålet vil derfor være nyt og en del vil være genanvendt. Stål produceret i Europa har generelt en højere genanvendelsesgrad, ligesom rustfrit stål har et højere indhold af genanvendte materialer.

I produktionen af stål med et lavere CO2-aftryk er processen langt hen ad vejen den samme, men energiforbruget i processen kommer i højere grad fra vedvarende energi, processerne optimeres til at bruge mindst muligt energi, og indholdet af genanvendt stål er højere. For rustfrit stål kan genanvendelsesgraden komme op på 100%, mens det for sort stål er en sværere proces, som i øjeblikket er under udvikling flere steder.

Brdr. Kier
Dacapo
Damstahl
Inox
Jørgensen & Utoft
Lemvigh-Müller
Tibnor
Ny lev. med bæredygtigt fokus - på vej her
Ny lev. med bæredygtigt fokus - på vej her
Ny lev. med bæredygtigt fokus - på vej her

Denne side er under løbende udvikling/Staermose - ESG Team