Humanitære bidrag

Vi støtter børn- og ungesport i Odder kommune eller særligt trængende børn og unge i, og uden for, Odder kommune. Vi fokuserer på at støtte dem der gør en indsats for særligt trængende eller mindre bemidlede børn og unge. Vi fokuserer på at støtte klubber og foreninger, hvor støtten går til mere end nogle få personer.

Læs herunder hvilke "sager" vi blandt andet har støttet gennem det seneste år:


Julemærke Fonden

Email_Signatur_2023


Røde Kors

Vi er medlem af Røde Kors' Erhvervsklub og støtter derigennem deres vigtige arbejde.


Danmarks Indsamlingen 2024

Vi støttede igen i år indsamlingen og årets nationale indsats til fordel for Verdens sultne børn:

Damarks indsamling 2024

Tørke på Afrikas Horn. Cykloner og oversvømmelser. I den fattigste del af verden har klimaforandringer tvunget millioner af familier på flugt, uden mulighed for at forsørge deres børn. Den globale fødevarekrise har forværret situationen. 13,6 millioner børn under fem år er lige nu så udsultede, at de er i fare for at dø.

Dansk Flygtninge Hjælp

Vi støtter DRC som Erhvervssponsor 2023

DRC_Mailbanner_DK_ERHVERVSSPONSOR_2023

Landsforeningen Rett Syndrom 

images

“Landsforeningen Rett Syndrom” er en forening for forældre og andre med tilknytning til RS. Foreningen blev stiftet i januar 1988. Dens primære formål er at udbrede kendskab til RS ved hjælp af pjecer, artikler og kurser, samt ikke mindst at give mulighed for udveksling af erfaringer og oplevelser, forældre imellem.

Foreningen udgiver et medlemsblad “Rett Nyt” fire gange årligt, hvor forældre og andre med relation til RS skriver om gode råd, erfaringer, problemer og lignende med hensyn til RS.


Dansk Handicap Forbund

Vi støtter DHF Lokalafdeling Odder

DHF odder-ny


Muskelsvindfonden

Vi støtter Muskelsvindfonden via deres magasin Muskelkraft

Muskelsvindfonden2.png

Muskelkraft

Om magasinet Muskelkraft

"I Muskelsvindfonden ser vi mennesker med handicap som en ressource. Det er derfor en del af vores arbejde at skabe synlighed omkring mennesker med handicap. Det er Muskelsvindfondens magasin, Muskelkraft en del af. Med Muskelkraft er vi med til at skabe debat, tage fat i tabuer og give læserne et indblik i livet med muskelsvind og betydningen af, at samfundet lever op til Muskelsvindfondens vision om plads til forskelle. "

Sponsorater

 Vi sponsorerer:

Odder Cykelklub

Odder Svømmeklub

Odder Håndbold

Odder Tennisklub

Power House - Dance Studio Odder

Team Bjørn Sørensen

Gymnastik Odder - Rejseholdet


Hou Hallens Venner