Humanitære bidrag

Vi støtter børn- og ungesport i Odder kommune eller særligt trængende børn og unge i, og uden for, Odder kommune. Vi fokuserer på at støtte dem der gør en indsats for særligt trængende eller mindre bemidlede børn og unge. Vi fokuserer på at støtte klubber og foreninger, hvor støtten går til mere end nogle få personer.

Læs herunder hvilke "sager" vi blandt andet har støttet gennem det seneste år:


Røde Kors

Vi er medlem af Røde Kors' Erhvervsklub og støtter derigennem deres vigtige arbejde.Sølvpartner - Ferielejr 2022


Danmarks Indsamlingen 2023

Vi støttede igen i år indsamlingen og årets nationale indsats til fordel for Verdens sårbare børn:

Danmarksindsamling.2 2023

Dansk Folkehjælp


DRC - Dansk Flygtninge Hjælp

Vi støtter DRC som Erhvervssponsor 2023

DRC_Mailbanner_DK_ERHVERVSSPONSOR_2023

Odder Julehjælp 

Vi støttede Odder Frimenighed med Odder Julehjælp 2022:

"Stor TAK til alle som på forskellig vis har gjort det muligt, at Julehjælp – Odder hjælper Odder igen i år 2022 kunne tilgodese alle 104 ansøgere.

Tak for samarbejdet hele vejen rundt i privat og kommunalt regi."

”Igen i år har det været en fornøjelse og velsignelse at få lov til at lave julehjælp sammen med hele byen.

Opbakningen har været overvældende som altid og alle bidrag, store som små, er afgørende for, at vi igen i år kom i mål med en håndsrækning til de af vores naboer, som trænger.”

Sponsorater

 Vi sponsorerer:

Odder Cykelklub

Odder Svømmeklub

Gymnastik Odder - Rejseholdet