Kantbukning

Kantbukning, eller kantpresning, er en fleksibel, nøjagtig og økonomisk metode til bukning af pladeemner i både små og store serier. Kantpresning er oplagt til bukning af tykke emner.

Sådan fungerer kantbukning

Kantpresning udføres ved at føre et overværktøj, udformet som en kile, ned mod et underværktøj, udformet som et V. Pladen der ønskes bukket placeres mellem de to værktøjer og bukkes med et stort tryk.

CNC-styret kantpresser giver præcision

Med CNC-styrede kantpressere er det muligt at styre både emnets og værktøjets præcise position, og derved opnå optimal præcision og ensartethed. Det betyder, at emnerne ofte kan færdiggøres i én arbejdsgang, selvom der skal udføres mange forskellige buk på emnet.

Vi råder over kantbukkere med en længde på op til 4 meter og et tryk på 220 tons. Kombinationen af CNC-styring og mange forskellige værktøjer betyder, at vi kan bukke materialetykkelser op til 20 mm.